Ürünler

FİNCANLI TİP İSKELE SİSTEMİ

HTP CUP SCAFFOLDING SYSTEM

Fincalı Tip (Cup-lock) iskele hem yüksek yük taşıyıcı hem de cephe iskelesi olarak kullnılan bir sistemdir. Ağır döşemelerde ve yüksek yapılarda kullanılan, mukavemeti ve emniyet değerleri yüksek bir iskele sistemidir.

Özellikle kalıp altı taşıyıcı iskele olarak kullanılır. Kurulum ve sökümü oldukça kolaydır.

* Cephe Uygulaması

Sadece çekiç kullanılarak seri bir şekilde montaj ve demontajı yapılır. Parçaları üzerinde olduğu için kaybolma riski yoktur. Emniyetli ve hızlı bir birleşim sağlama imkanı verir.

Herhangi bir kama, somun gibi elemanlara ihtiyaç olmadan yatay elemanlar ile düşey elemanların birleşimi kolaylıkla sağlanmaktadır. Alt ve üst ayar krikoları vasıtası ile yükseklik ayarı kolaylığına sahiptir. Sistem; alt ve üst fincanlı dikmelerden ve dikmelerin burkulmasını önleyen dövme başlıklı yatay elemanların birbiriyle bağlantısından oluşmaktadır.

* Detaylı Anlatım Görselleri